برگزاری جلسه مدیران آموزشگاههای امام حسین(علیه السلام)

در مورخ 20 مرداد ماه 99 راس ساعت 9 سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه در جلسه  مدیران آموزشگاه های امام حسین (علیه السلام) که در دفتر موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین(علیه السلام) تربت حیدریه برگزار می گردید حضور به عمل آوردند.در طی این جلسه برنامه تحصیلی سال آینده که به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و پس از آن استفاده از نرم افزار Adobe connect مورد توجه و تاکید قرار گرفت و در پایان تصمیم بر تجهیز کلاسهای آموزشگاهها در این خصوص گردید


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20