برگزاری جلسه طرح توانمندی همزمان ویژه والدین

در روز چهارشنبه مورخ ۱9 بهمن ماه 1401 جلسه ای با موضوع مهارت های فرزند پروری برای والدین پایه دهم در جهت طرح پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی در آموزشگاه برگزار شد . مدرس این جلسه خانم دکتر بزمی مشاور آموزشگاه بودند . ایشان در این جلسه در مورد سبکهای فرزند پروری ، عوامل مهم در ارتباط با فرزند نوجوان ، راهکارهای ارتباط موثر با نوجوان و … صحبت کردند . و تاکید بر این بود که مهارت های فرزند پروری و یا شیوه ها و سبک تربیتی فرزند تاکید مستقیم بر رفتار های نوجوانان دارد این جلسه به صورت کارگاهی برگزار شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20