برگزاری جلسه شورای مدرسه , تحویل لیست گزینه دو و قدردانی از مدیریت

در مورخ 14 مهر ماه 98 روز یکشنبه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه در دفتر آموزشگاه با حضور معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مشاور محترم سرکار خانم امامی فر جلسه شورای مدرسه را جهت برگزاری اولین جلسه دبیران و موضوعات قابل بیان در این جلسه به بحث و گفتگو پرداختند

سپس جناب آقای سلیمانی مسئول محترم گزینه دو به دفتر آموزشگاه تشریف آوردند و لیست ثبت نامی های گزینه دو را جهت اطلاع و بررسی تحویل مشاور محترم سرکار خانم امامی فر دادند و طبق بررسی های انجام شده قرار بر این شد تا لیست دانش آموزان جدید تا آخر هفته به دفتر گزینه دو ارسال گردد.

و پس از آن سرکار خانم خداشناس مدیریت محترم دبیرستان نمونه دخترانه دوره دوم به همراه سرکار خانم ملک حسنی معاون محترم آموزشی و دیگر معاون محترم آن آموزشگاه به دفتر آموزشگاه تشریف آوردند و به پاس قدردانی جهت همکاری برای تنظیم برنامه دبیرستان نمونه گل و شیرینی به مدیریت محترم سرکار خانم افشاری اهدا نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20