برگزاری جلسه شورای دبیران

در مورخ 6 خرداد ماه 99 روز سه شنبه سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه با همکاری خدمتگذار سرکار خانم اسحاق زاده محیط سالن آموزشگاه را جهت برگزاری جلسه شورای دبیران آماده سازی نمودند.

سپس در مورخ 7 خرداد ماه 99 روز چهارشنبه راس ساعت 10 با حضور تمامی دبیران محترم و همکاران محترم کادر جلسه شورای دبیران در سالن آموزشگاه با رعایت موازین بهداشتی برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص طریقه ی به اتمام رساندن سال تحصیلی 98-99 , نحوه برگزاری امتحانات نوبت دوم برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم در تمامی رشته ها ، مشکلات برنامه شاد و نحوه رفع آن و همچنین احتمال برگزاری کلاس های تقویتی تابستان تصمیم گیری های لازم اخذ گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20