برگزاری جلسه شورای دبیران

در مورخ 13 اسفند ماه 99 روز چهارشنبه سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه با همکاری سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگزار آموزشگاه محیط سالن آموزشگاه را بر اساس پروتکل های بهداشتی جهت برگزاری جلسه شورای دبیران آماده سازی نمودند .

راس ساعت 11:15 با شرکت اکثریت دبیران محترم آموزشگاه جلسه آغاز گردید. در ابتدا سرکار خانم افشار به حضار خیر مقدم عرض نمودند و پس از آن در خصوص راهکارهای و برنامه های نیم سال دوم تحصیلی تصمیمات لازم را با همفکری دبیران محترم اخذ نمودند تا بهترین امکانات و روشها جهت رشد روز افزون دانش آموزان عزیز آموزشگاه تهیه و ارائه گردد و در انتها با پذیرایی و اهدای هدایای جهت یاد بود از زحمات دبیران محترم و کادر آموزشگاه قدردانی گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20