برگزاری جلسه در خصوص چگونگی برگزاری همایش کنکور

در مورخ 19 آبان ماه 98 روز یک شنبه جلسه ای با حضور مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام) جناب آقای کنعانی , معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه سرکار خانم تربتی نیا, مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری , معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مشاور محترم سرکار خانم امامی فر در خصوص نحوه برگزاری و مکان برگزاری و….همایش کنکور 99 به گفتگو پرداختند. تصمیمات اخذ شده در این جلسه :

  1. دعوت از جناب آقای طاهریان مسئول محترم متوسطه موسسه امام حسین(علیه السلام)
  2. دعوت از جناب آقای سعیدی مشاور محترم مدارس امام حسین(علیه السلام)
  3. برگزاری جلسه در سالن همایش دبستان دخترانه امام حسین(علیه السلام)

برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20