برگزاری جلسه در خصوص مسابقات آزمایشگاه و بازدید از آزمایش در حال اجرا

در مورخ 7 بهمن ماه 97 روز یک شنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با مدیریت محترم سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی در خصوص برنامه های لازم تیم مسابقات آزمایشگاهی تصمیمات لازم را اخذ نمودند.

سپس جناب آقای هاشم زاده مسئول محترم مالی موسسه آموزشی و فرهنگی امام حسین(علیه السلام) به آموزشگاه تشریف آوردند و از آزمایشگاه و آزمایش در حال اجرای دبیر محترم سرکار خانم یزدان پناه دبیر محترم آزمایشگاه پایه دهم تجربی بازدید به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20