برگزاری جلسه در خصوص جمع آوری کمک به سیل زدگان

بینِ تکرارِ مکرارت؛ کم‌تر حسی پیدا می‌شه که حال‌ِ خوب به‌همراه داشته باشه.
شاهدِ اشکِ اندوه دیگران بودن خوشایند نیست اما شاهدِ اشک شوق بودن، لذت‌بخش‌ترین حسی که می‌تونیم تجربه کنیم.
لذت‌بخش‌تر این‌که بدونیم خودمون حس خوبو می‌سازیم.
در مورخ 30 دی ماه 98 روز دوشنبه مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین(علیه السلام) جناب آقای کنعانی به آموزشگاه تشریف آوردند و در خصوص نحوه جمع آوری کمک به سیل زدگان این امر بشر دوستانه با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و جمه همکاران کادر جلسه ای برگزار نمودند و در این خصوص فرمی تهیه گردید و در اختیار دبیران گرامی و همکاران عزیز قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20