برگزاری جلسه در خصوص برنامه آموزشی سال آتی

در مورخ 16 تیر ماه 99 روز دوشنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین( علیه السلام ) به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه به آموزشگاه تشریف آوردند و با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاونین محترم آموزشی ،انضباطی و فناوری سرکار خانمها فضلعلی ، نورالهیان و مولوی در خصوص امکانات لازم جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و برنامه های آتی آموزشی برای سال تحصیلی آینده جلسه ای برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20