برگزاری جلسه جهت ارتقاء امکانات مجازی

در مورخ 9 مهر ماه 99 روز چهارشنبه راس ساعت 10 جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام)  به همراه جناب آقای هاشم زاده مسئول محترم حسابداری موسسه و کارشناس محترم از مخابرات به آموزشگاه تشریف آوردند و پس از برگزاری جلسه ای با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری تصمیم بر ارتقاء اینترنت و تجهیز 6 کلاس دیگر آموزشگاه به امکانات مورد نیاز جهت آموزشهای مجازی گردید تا دانش آموزان عزیز از بهترین امکانات آموزشی با بهترین سرعت برخوردار گردند و در مورخ 12 مهر ماه روز شنبه امکانات اولیه توسط جناب آقای هاشم زاده و جناب آقای زنگنه خریداری و به آموزشگاه آورده شد و مسئول مربوطه از آموزشگاه جهت تجهیز کلاسها بازدید به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20