برگزاری جلسه برای دانش آموزان موفق و مسابقات آزمایشگاه

در مورخ 20 آبان ماه 98 روز دوشنبه راس ساعت 10 با حضور مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری, معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی , مشاور محترم سرکار خانم امامی فر , معاون محترم انضباطیسرکار خانم نورالهیان و دیگر همکاران کادر جلسه ای در خصوص برگزاری کلاسهای پیشرفته برای دانش آموزان فعال و موفق در آزمون گزینه دو در دفتر آموزشگاه برگزار گردید. سپس در ادامه این جلسه در خصوص مراحل مورد نیاز جهت شرکت در مسابقات آزمایشگاهی بین مدارس امام حسین (علیه السلام) و چگونگی انتخاب دانش آموزان برگزیده این مسابقات نیز تصمیمات لازم اخذ گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20