برگزاری جلسه با مسئول محترم موسسه

در مورخ 16 اسفند ماه 99 روز یک شنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین ( علیه السلام ) به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه به دبیرستان تشریف آوردند و طی جلسه ای با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی درباره برنامه ویژه برای موفقیت و آماده سازی دانش آموزان عزیز پایه یازدهم جهت کنکور 1401 تصمیم گیری های لازم را اخذ نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20