برگزاری جلسه با مسئولین محترم اداره و موسسه

در مورخ 10 شهریور ماه 98 جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه جناب آقای کنعانی به همراه معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه سرکار خانم تربتی نیا به آموزشگاه تشریف آوردند و طی بازدید از آموزشگاه و دفاتر ثبت نام سال جدید در مورد نحوه کلاسهای تقویتی پایه یازدهم و دوازدهم در حال اجرا و ثبت نامی های سال جدید پایه های دهم, یازدهم,دوازدهم جلسه ای با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری برگزار نمودند.

و پس از آن جناب آقای رفیعی پور کارشناس مسئول محترم حراست ,جناب آقای محمودی کارشناس مسئول محترم متوسطه و جناب آقای خسروی کارشناس مسئول محترم ارزیابی عملکرد از اداره محترم آموزش و پرورش تربت حیدریه به آموزشگاه تشریف آوردند و طی بازدید از آموزشگاه با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری جلسه ای در پایان برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20