برگزاری جلسه انجمن اولیا ومربیان

در روز چهارشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1401 جلسه ی اولیا و مربیان تحت عناوینی از جمله :

  • تهیه ی پوشاک شب عید مختص مدارس محروم شهرستان و همچنین تهیه ی سبد غذایی جهت ایجاد حس کمک به هم نوع در دانش آموزان
  • برگزاری اردوی داخل شهرستان برای دانش آموزان
  • تقدیر از دانش آموزان برتر
  • تشکیل کلاس های تقویتی
  • تهیه هدیه برای دانش آموزان جهت تشکر و قدردانی و عرض خسته نباشید به آنها

این جلسه با حضور اعضای انجمن جناب آقای حسن زاده ، آقای ابراهیم پور و همچنین سرکار خانم قدرت پناه و خانم بختیاری به همراه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاونت محترم پرورشی سرکار خانم مردانپور و معاونت محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی برگزار گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20