برگزاری جشن عاطفه ها

رگهایمان از خون انسانیّت لبریز است. نبضمان هر لحظه با یاد دیگران می زند. هوای حیاط دل های مان لبریز از مهربانی است. در هر تپش، قلبمان فداکاری را فریاد می زند. از باغچه هامان بوی سیب عاطفه می آید. دریای چشمانمان تا ساحل غربت محرومان موج می زند. ما اهالی سرزمین نیکوکاری هستیم که سروده ایم :

بنی آدم اعضای یکدیگرند***که در آفرینش ز یک گوهرند

تو کز محنت دیگران بی غمی***نشاید که نامت نهند آدمی

در مورخ 14 مهر ماه 98 روز یک شنبه مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی با همراهی سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم فضای سالن آموزشگاه را جهت برگزاری جشن عاطفه ها آماده سازی نمودند و دانش آموزان عزیز و همکاران محترم دعوت نمودند تا در این کار خدا پسندانه شرکت نمایند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20