برگزاری , بازدید , بررسی و توزیع کارنامه های آزمون گزینه دو

در مورخ 1 آذر ماه 98 روز جمعه آزمون گزینه دو ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و انسانی با مراقبت سرکار خانم امامی فر مشاور محترم و سرکار خانم واحدی مسئول محترم مالی در محیطی آرام و مناسب راس ساعت 9 صبح در سالن آموزشگاه برگزار گردید.

سپس جناب آقای سلیمانی مسئول محترم موسسه گزینه دو از نحوه و محیط برگزاری آزمون گزینه دو که ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و انسانی تهیه گردیده بود بازدید به عمل آوردند و از دانش آموزان عزیز در خصوص نوع و سطح سوالات پرسش نمودند.

 در مورخ 2 آذر ماه 98 کار نامه های گزینه دو را جناب آقای سلیمانی تحویل مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری دادند و پس از آن تحویل معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مشاور محترم سرکار خانم امامی فر دادند . این عزیزان به بررسی کارنامه ها مشخص نمودند نقاط قوت و ضعف موجود پرداختند تا دانش آموزان عزیز را برای موفقیت بیشتر راهنمایی نمایند و در انتها سرکار خانم امامی فر کارنامه ها را تحویل دانش آموزان عزیز نمودند و مشاوره های لازم را به آنها ارائه دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20