برگزاری ایستگاه مطالعه

هر چه بیش تر مطالعه کنید، چیزهای بیش تری خواهید فهمید

هر چه بیش تر یاد بگیرید، مکان های بیش تری خواهید رفت  “دکتر سوز”

در مورخ 16 فروردین ماه 97 روز دوشنبه جهت ترویج کتاب و کتابخوانی و آشنایی دانش آموزان با کتب جدید سرکار خانم مرادی دبیر محترم آمادگی دفاعی ایستگاه مطالعاتی را در سالن آموزشگاه افتتاح نمودند و دبیر محترم معارف سرکار خانم فهیمی اولین کتابها را به ایستگاه هدیه کردند و سرکار خانم مرادی و دیگر دبیران محترم آموزشگاه دانش آموزان عزیز را تشویق به شرکت در این نمایشگاه و استفاده از کتابهای موجود در نمایشگاه نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20