برگزاری اولین جلسه شورای دبیران

در مورخ 22 مهر ماه 98 روز دوشنبه راس ساعت 15 محیط سالن آموزشگاه با همکاری مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی و خدمتگذار محترم سرکار خانم اسحاق زاده جهت برگزاری اولین جلسه شورای دبیران آماده سازی گردید .

راس ساعت 18:30 تمامی همکاران و دبیران محترم آموزشگاه در اولین جلسه شورای دبیران حضور به عمل آوردند و این جلسه با حضور جناب آقای محمودی معاون محترم متوسطه اداره محترم آموزش و پرورش تربت حیدریه و سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه محترم امام حسین (علیه السلام) با سخنرانی مدیریت محترم و معاونین عزیز آغاز و در انتها با پذیرایی شیرینی و شام به اتمام رسید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20