برگزاری اولین جلسه اولیاء پایه دوازدهم در سالن آموزشگاه

در جلسه ای که در مورخ 7 مهر ماه 98 روز یکشنبه راس ساعت 4 در سالن آموزشگاه و با حضور اولیاء محترم دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و انسانی و دعوت از کارشناس مشاوره برگزار گردید.

ابتدا ضمن خوش آمد گویی مدیر محترم سرکار خانم افشاری و بیان اهم عملکرد آموزشگاه از ارائه خدمات به دانش آموزان سپس مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم امامی فر مطالبی در خصوص خانواده های کنکوری بیان کردند و در پایان کارشناس مشاوره محترم راهکارهایی جهت خانواده و برخورد با فرزندان کنکوری دادند و در انتهای جلسه اعضای انجمن اولیای پایه دوازدهم با رای گیری برگزیده شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20