برگزاری اولین آزمون گزینه دو ویژه پایه دهم و یازدهم به صورت حضوری

اولین آزمون گزینه دو در روز جمعه 4 آذر ماه 1401 به صورت حضوری برگزار گردید .  دانش آموزان نیم ساعت قبل از شروع آزمون در جایگاه معین شده از قبل حضور یافته . همچنین پس از اعلام نتایج در روز شنبه 5 آذر ماه تحلیل و بررسی نتایج توسط مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاونت محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی انجام شد . از جمله : بررسی درصد و تراز دروس تخصصی ، بررسی میانگین نمرات دروس ، بررسی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان ، مشخص نمودن دانش آموزان برتر و …


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20