برگزاری آزمون پایه دوازدهم

در مورخ 8 خرداد ماه 99 روز پنج شنبه خدمتگذار محترم آموزشگاه سرکار خانم اسحاق زاده جهت برگزاری امتحانات داخلی پایه دوازدهم فضای آموزشگاه را با رعایت موازین بهداشتی آماده سازی نمودند.

سپس در مورخ 10 خرداد ماه 99 روز شنبه راس ساعت 10 امتحان داخلی با موضوع مدیریت خانواده و نگارش با رعایت موازین بهداشتی برگزاری گردید و صورتجلسه حضور جهت امضا به تک تک دانش آموزان ارائه گردید.

جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین(علیه السلام) از نحوه برگزاری امتحان مربوطه بازدید به عمل آوردند .

در پایان سرکار خانم مولوی معاون محترم فناوری آموزشگاه کارت ورود به جلسه امتحانات نهائی پایه دوازدهم را به دانش آموزان عزیز تحویل دادند و سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی توضیحات لازم را به دانش آموزان عزیز در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نهائی و چگونگی حضور در حوزه بیان نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20