برگزاری آزمون ، بررسی و تحویل کارنامه های گزینه دو

در مورخ 11 بهمن ماه 98 روز جمعه آزمون گزینه دو در سالن آموزشگاه در پایه دوازدهم تجربی و انسانی برگزار گردید، سپس در مورخ 13 بهمن ماه 98 روز یک شنبه جناب آقای سلیمانی مسئول محترم موسسه گزینه دو به آموزشگاه تشریف آوردند و کارنامه های این آزمون را جهت بررسی و تحویل به دانش آموزان شرکت کننده تحویل مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم امامی فر نمودند.

پس از تحویل کارنامه ها مشاور محترم سرکار خانم امامی فر با همکاری معاون محترم آموزشگاه سرکار خانم فضلعلی کارنامه ها را مورد بررسی قرار دادند تا در زمان تحویل به دانش آموزان عزیز راهنمایی های لازم را به دانش آموزان عزیز ارائه دهند.پس از بررسی دانش آموزان عزیز به صورت انفرادی توسط سرکار خانم امامی فر به اتاق مشاوره فراخوانده شدند و پس از ارائه توضیحات لازم به این عزیزان کارنامه تحویلشان داده شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20