برگزاری آخرین آزمون شبه نهایی

در مورخ 20 اسفند ماه 99 روز چهارشنبه با حضور اکثریت دانش آموزان پایه دوازدهم انسانی در سالن آموزشگاه آخرین امتحان شبه نهائی با درس علوم و فنون راس ساعت 10 با مراقبت سرکار خانم مولوی معاون فناوری آموزشگاه برگزار گردید ، در پایان آزمون دانش آموزان عزیز از مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری برای محیط و نحوه برگزاری آزمون تشکر نمودند و سرکار خانم افشاری راهنمایی لازم را جهت استفاده استفاده از روزهای مانده برای کنکور 1400 را به این عزیزان ارائه نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20