برگزاری,بررسی و توزیع کارنامه های آزمون گزینه دو

در مورخ 23 آذر ماه 97 روز جمعه راس ساعت9 چهارمین مرحله آزمون گزینه دو با شرکت پر شور دانش آموزان پایه دهم و یازدهم ,تجربی,انسانی و ریاضی آموزشگاه و با همکاری مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری , معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی برگزار گردید.

سپس مورخ 25 آذر ماه 97 روز شنبه جناب آقای سلیمانی مسئول محترم گزینه دو به آموزشگاه تشریف آوردند و کارنامه های مرحله چهارم گزینه را تحویل معاون محترم پرورشی و مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم امامی فر دادند. سرکار خانم امامی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی کارنامه های ارسالی از گزینه دو را مورد بررسی قرار دادند و نقاط ضعف و قوت تک تک دانش آموزان مورد مشخص نمودند تا در طی جلسه ای این نکات را به دانش آموزان خاطر نشان نمایند.

و در مورخ 26 آذر ماه 97 روز یک شنبه سرکار خانم امامی فر طی جلسه های ده نفره دانش آموزان را به اتاق مشاوره فرا خواندند و کارنامه گزینه دو هر دانش آموز را تک به تک بررسی و نقاط ضعف و قوت هر دانش آموز را بیان نمودند و راهنمایی های لازم را انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20