برنامه امتحانی نصب و اعلام گردید

در مورخ 10 اردیبهشت ماه 1401 روز شنبه معاون محترم فناوری آموزشگاه سرکار خانم مولوی برنامه امتحانی نوبت دوم را پس از دریافت از اتوماسیون جهت اعلام به دانش آموزان عزیز در کلاسها درس نصب و در کانال سروش آموزشگاه اعلام نمودند و جهت اعلام به دبیران در گروه همکاران اعلام و در دفتر آموزشگاه نصب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20