برنامه امتحانی ترم دوم و آغاز آن برای تمامی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

در مورخ 20 اردیبهشت ماه 1400 روز یک شنبه برنامه امتحانی پایان ترم نوبت دوم توسط مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری تنظیم و توسط معاونت محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان آماده سازی گردید و در کانال سروش هر پایه جهت اطلاع دانش آموزان لحاظ نمودند. که به شرح ذیل می باشد :

برنامه امتحانی غیر حضوری نوبت دوم خرداد ماه 1400-دوره دوم

 

ایام هفته تاریخ دهم ریاضی دهم تجربی دهم انسانی یازدهم تجربی یازدهم انسانی
ساعت امتحان 8 صبح 8 صبح 8 صبح 9 صبح 9 صبح
دوشنبه 1400/2/27 دین و زندگی1 دین و زندگی1 دین و زندگی1 دین و زندگی2 دین و زندگی2
چهارشنبه 1400/2/29 فازسی 1 فازسی 1 فارسی 1 فارسی 1 فارسی 1
شنبه 1400/3/1 فیزیک 1 فیزیک 1 منطق فیزیک 2 فیزیک 2
دوشنبه 1400/3/3 عربی 1 عربی 1 عربی 1 عربی 2 عربی 2
چهارشنبه 1400/3/5 زبان انگلیسی 1 زبان انگلیسی 1 زبان انگلیسی 1 زبان انگلیسی 2 زبان انگلیسی 2
شنبه 1400/3/8 شیمی 1 شیمی 1 تاریخ شیمی 2 فلسفه
دوشنبه 1400/3/10 جغرافیا 1 جغرافیا 1 جغرافیا 1 زمین شناسی جغرافیا
پنج شنبه 1400/3/13 هندسه 1 زیست 1 ریاضی و آمار 1 زیست 2 ریاضی و آمار 2
دوشنبه 1400/3/17 ریاضی 1 ریاضی 1 فنون  ادبی 1 ریاضی 2 فنون ادبی2
چهارشنبه 1400/3/19     اقتصاد تاریخ معاصر جامعه شناسی
پنج شنبه 1400/3/20 نگارش 1 نگارش 1 نگارش 1 نگارش 2 نگارش 2
شنبه 1400/3/22     جامعه شناسی 1   روانشناسی

امتحانات از مورخ 27 اردیبهشت ماه با درس دینی و زندگی دبیر محترم سرکار خانم سالارزاده راس ساعت 8 در فضای شاد برای دانش آموزان عزیز پایه دهم تجربی ، ریاضی و انسانی و راس ساعت 9 جهت پایه یازدهم تجربی و انسانی با حضور تمامی این عزیزان آغاز گردید


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20