بررسی کارنامه های گزینه دو و تحویل به دانش آموزان عزیز

در مورخ 21 مهر ماه 98 روز یکشنبه سرکار خانم فضلعلی با همکاری سرکار خانم امامی فر مشاور محترم آموزشگاه کارنامه های ارسالی از گزینه دو آزمون جمعه 19 مهر را که جناب آقای سلیمانی مسئول محترم گزینه دو به مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری تحویل داده بودند را جهت ارائه به دانش آموزان و مشاوره نقاط قوت و ضعف مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. سپس سرکار خانم امامی فر دانش آموزان عزیز را تک به تک به دفتر مشاوره خود فراخواند ند و در مورد نقاط قوت و ضعف و نکات کلیدی برای پیشرفت روز افزون این عزیزان با آنها به صحبت نشستند و در پایان دانش آموزان عزیز سوالات خود را از ایشان پرسیده و راهنمایی های لازم را گرفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20