برترینهای خوانش ادبی و تفسیر اعلام گردید

«ایده‌ای را دنبال کنید. آن را به زندگی‌تان تبدیل کنید. به آن فکر کنید، رؤیایش را ببینید، با آن زندگی کنید، بگذارید مغز، ماهیچه‌ها، اعصاب و همه‌ی بخش‌های بدن‌تان مملو از آن ایده شود و ایده‌‌های دیگر را رها کنید؛ این مسیر موفقیت است.» سوامی ویوکاناندا

در مورخ 7 دی ماه 97 روز شنبه برترین های مسابقه بین آموزشگاهی شهرستان تربت حیدریه در رشته خوانش ادبی اعلام گردید که دانش آموز عزیز خانم اسماء نقدی پایه یازدهم تجربی این آموزشگاه جزو برترین های خوانش ادبی اعلام گردید و به مرحله بعد راه یافت.

و همچنین برترین های مسابقه بین آموزشگاهی شهرستان تربت حیدریه در رشته تفسیر نیز اعلام گردید که دانش آموز عزیز خانم زهره اسدی پایه دهم انسانی این آموزشگاه جزو برترین های این مسابقه اعلام و به مرحله استانی راه یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20