بدرقه و اعزام تیم والیبال به مسابقات استانی

در مورخ 11 اسفند ماه فضای سالن آموزشگاه با همکاری معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی جهت بدرقه تیم والیبال آموزشگاه که با کسب مقام اول به مرحله استانی راه یافته بودند آماده سازی گردید.

با حضور معاون محترم مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و ریاست محترم آموزش و پرورش تربت حیدریه جناب آقای نیرویی و کارشناسی محترم مدارس غیر انتفاعی جناب آقای حیدری مسئول محترم تربیت بدنی جناب آقای پور خسروانی و جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) مراسم بدرقه آغاز گردید و در ابتدا سرکار خانم افشاری به این عزیزان و تمام حضار خیر مقدم عرض نمودند و سپس جناب آقای نیرویی و جناب آقای کنعانی سخنرانی کرده و در پایان با اهدایی هدایا و عبور دانش آموزان و مربیان محترم از زیر قرآن مراسم بدرقه به اتمام رسید.

در مورخ 12 اسفند ماه 97 روز یک شنبه تیم پر تلاش والیبال آموزشگاه با تیم منطقه 5 مشهد به مسابقه پرداختند و طی ی مسابقه نفس گیر با برد خود برای آموزشگاه و مربی و تک تک افراد تیم افتخار آفریدند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20