با شروع سال تحصیلی جدید خونی جدید در رگ های آموزشگاه جاری گردید

بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند، بوی درس و مدرسه و شوق كودكانه در پياده روها، بوی نمره های بيست ، بوي دفتر حساب و مشق های ناتمام، بوی دوستی و محبت…
پاييز با خود شور می آورد و قاصدك ها خبر باز گشايی مدارس می دهند، درختان آماده می شوند تا با شوق، برگهای رنگارنگشان را چون كاغذ های رنگی بر سر كودكانی كه مشتاقانه به مدرسه مي روند بريزند و سارها بر شاخه های انبوه درختان صف كشيده اند، تا آوازهای گرمشان را بدرقه كنند.

در مورخ 1 مهر ماه 98 روز دوشنبه دانش آموزان عزیز همراه با اولیاء گرامیشان در آموزشگاه راس ساعت 7 حضور به عمل آوردند و با حضور پر شور و نشاطشان به کلاسها و آموزشگاه رنگ و بوی زیبا زندگی و دانش آفریدند و راس ساعت 7:10 به حیاط آموزشگاه جهت تشکیل صف و اعلام کلاس بندی معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی دانش آموزان عزیز را فراخواندند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20