بازدید مسئول محترم موسسه از آموزشگاه صورت پذیرفت

در مورخ 19 بهمن ماه 1400 روز سه شنبه مسئول محترم موسسه امام حسین ( علیه السلام) جناب آقای کنعانی به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه به آموزشگاه تشریف آوردند و پس از بازدید از محیط و تزئینات آموزشگاه در خصوص دهه ی فجر به دفتر آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی در خصوص برنامه های مورد نیاز جهت کنترل آموزش مجازی و تکمیل فرمهای مربوطه در بازه تعطیلی مدارس به دلیل موج ششم کرونا و برنامه های مورد نیاز برای استفاده بهینه دانش آموزان از آموزش مجازی جلسه و تصمیمات لازم را اخذ نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20