بازدید مسئولین محترم موسسه از آموزشگاه

در مورخ 23 شهریور ماه 99 روز یک شنبه راس ساعت 10 جناب آقای کنعانی مسئول محترم امام حسین( علیه السلام )به همراه جناب آقای هاشم زاده مسئول محترم حسابداری و سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه به آموزشگاه تشریف آوردند و از نحوه برگزاری کلاسها حضوری بازدید و با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری جلسه ای برگزار نمودند و در پایان از نحوه برگزاری کلاسهای مجازی زیست دبیر محترم سرکار خانم ملکیان نیز بازدید به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20