بازدید مسئولین محترم موسسه از آموزشگاه

در مورخ 27 بهمن ماه 99 روز دوشنبه مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام) جناب آقای کنعانی به همراه مسئول محترم مالی موسسه جناب آقای هاشم زاده به آموزشگاه تشریف آوردند و از فعالیتهای مالی و آموزشی آموزشگاه بازدید به عمل آوردند و در پایان از تلاشهای همکاران تقدیر نمودند و با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری درباره برنامه های آموزشی آتی آموزشگاه جلسه ای برگزار نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20