بازدید مسئولین محترم اداره از آموزشگاه

در مورخ 27 بهمن ماه 99 روز دوشنبه راس ساعت 11 مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش تربت حیدریه کارشناس مسئول محترم متوسطه جناب آقای محمودی به همراه معاون محترم دوره متوسطه سرکار خانم طبسی جهت بازدید از فعالیتهای آموزشی آموزشگاه در فضای مجازی تشریف آورند و با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری در خصوص فعالیتهای آموزشی جلسه ای برگزار نمودند و سپس توسط گوشی مدیریت محترم آموزشگاه از کلاسهای شاد بازدید به عمل آوردند و  از دبیران فعالی با تدریسهای ویژه تقدیر نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20