بازدید جهت راه اندازی تخته هوشمند صورت پذیرفت

در مورخ 22 دی ماه 1400 روز چهارشنبه راس ساعت 10:20 جناب آقای پیروز شهری مسئول محترم فناوری موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (علیه السلام) به آموزشگاه تشرف آوردند و از کلاسهای دارای تخته هوشمند جهت بررسی مشکلات و راه اندازی آنها بازدید به عمال آوردند ، تا با آغاز ترم جدید دانش آموزان عزیز از امکانات بهتری برخوردار گردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20