بازدید از سیستم های مدرسه صورت پذیرفت

در مورخ 29 دی ماه 1400 روز چهارشنبه مسئول محترم فناوری موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (علیه السلام ) جناب آقای پیروز راس ساعت 10 به آموزشگاه تشریف آوردند و سرکار خانم مرادی مسئول محترم مالی آموزشگاه ایرادات سیستم خود را به ایشان اعلام وجناب آقای پیروز سیستم مالی آموزشگاه را جهت رفع عیوب آن مورد بازدید قرار داده و مشکلات آن را رفع نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20