بازدید از دفاتر و بایگانی های آموزشگاه

در مورخ 27 آبان ماه 97 روز یک شنبه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) به همراه جناب آقای میری مسئول محترم دفتر موسسه به آموزشگاه تشریف آوردند و با سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه جلسه ای جهت برگزاری بازدید از دفاتر آموزشگاه برگزار نمودند.

طی این جلسه از دفاتر و بایگانی های انجام شده مربوط به معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر , دفاتر حضور و غیاب همکاران, دانش آموزان و بایگانی های انضباطی و دیگر دفاتر آموزشی مربوط به معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی بازدید به عمل آوردند و دفاتر , بایگانی های انجام شده , اتوماسیون موسسه و پرونده همکاران مربوط به معاون محترم اجرایی سرکار خانم مولوی بازدید به عمل آوردند


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20