بازدید از دانشگاه عالی تربت حیدریه صورت پذیرفت

در مورخ 17 اردیبهشت ماه 1401 روز شنبه روز گردش آزاد، روزی است که در آن به عموم اجازه داده می شود که از یک مدرسه، دانشگاه و یا موسسات دیگر بازدید کنند تا ببینند که به چه شکلی فعالیت دارد. در ابتدا چند نفر از کادر دفتری و تعدادی دانشجو و دو نگهبان به استقبال دانش آموزان آمدند و آنها را به قسمت انفورماتیک دانشگاه هدایت کردند. در این قسمت دکتر مسعود گوهری منش و یکی از کادرهای آموزشی این قسمت رو برای دانش آموزان معرفی کردند.


بعد وارد آزمایشگاه رباتیک دانشگاه شدیم و استاد گوهری منش در مورد ربات هایی که توسط دانشجویان دانشگاه ساخته شده بودند توضیحاتی دادند
سپس دانش آموزان وارد سالن ورزشی دانشگاه شدند و در این قسمت به بچه ها توپ والیبال و بسکتبال داده شد و حدود نیم ساعت بازی کردند
بعد وارد سالن اجتماعات شدیم و که برای بچه ها چند فیلم معرفی دانشگاه تربت حیدریه رو گذاشتند و بعد جناب گوهری منش در مورد رشته های موجود در دانشگاه توضیحاتی دادند سپس رئیس دانشگاه آقای دکتر خاشعی تشریف آوردند و در مورد توسعه ی دانشگاه و افزایش رشته های مربوط به علوم انسانی و تجربی در آینده نیز خبر دادند.

در انتها برگه هایی به بچه ها داده شد که نظرشان رو در مورد تحصیل در این دانشگاه بنویسند و به بهترین نظر جایزه ای داده شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20