بازدید از اولین کلاس مجازی آموزشگاه

در مورخ 27 مرداد ماه 99 روز دوشنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام) به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه به آموزشگاه تشریف آوردند و از نحوه برگزاری اولین کلاس مجازی بازدید به عمل آوردند . پس از اتمام کلاس زبان انگلیسی از عوامل برگزار کننده کلاس و دبیر محترم سرکار خانم محسن زاده تقدیر و قدردانی نمودند و در پایان با سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه و دیگر همکاران جلسه ای برگزار نمودند و در مورد برنامه های آتی به گفتگو پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20