بازدید از امتحانات ترم اول

در مورخ 7 دی ماه 98 روز شنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین(علیه السلام) به آموزشگاه تشریف و از جلسه آزمون شیمی ترم اول پایه های دهم و دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی و آزمون آمار و ریاضی پایه دهم و دوازدهم رشته انسانی بازدید و از دانش آموزان عزیز در خصوص نحوه برگزاری و سطح سوالات پرسش هایی نمودند.

در مورخ 9 دی ماه 98 روز دوشنبه ایشان در مرحله دوم بازدید از امتحانات به همراه فرهنگی و آموزشی امام حسین(علیه السلام) به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه به آموزشگاه تشریف آوردند و از جلسه آزمون ریاضی ترم اول پایه های دهم و دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی و آزمون تاریخ پایه دهم انسانی و آزمون فلسفه پایه دوازدهم انسانی بازدید به عمل آورند و در مورخ 12 دی ماه 98 روز پنجشنبه مرحله سوم بازدید از جلسه آزمون فیزیک ترم اول پایه های دهم تجربی و ریاضی و زیست دوازدهم رشته های تجربی و آزمون عربی پایه دهم و دوازدهم انسانی را اجرا نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20