بازدید از آموزشگاه

در مورخ 18 شهریور ماه 99 روز سه شنبه راس ساعت 10 جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین ( علیه السلام) همزمان با شروع سال تحصیلی جدید جهت تبریک سال جدید و بازدید به آموزشگاه تشریف آوردند و از نحوه برگزاری کلاسها و محیط آموزشگاه بازدید و در خصوص برنامه های آتی جلسه ای برگزار نمودند و در طی این جلسه قرار بر برگزاری هم زمان کلاسهای مجازی با کلاسهای حضوری شد و سرویس adobe connect یک ماه دیگر تمدید گردید و مقرر گردید تا بهترین امکانات و تجهیزات جهت سال تحصیلی به دانش آموزان ارائه گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20