بازدید از آموزشگاه

در مورخ 10 شهریور ماه 99 روز دوشنبه راس ساعت 10 کارشناس محترم مدارس غیر دولتی جناب آقای حیدری و کارشناسی محترم مشاوره جناب آقای مظلوم به همراه مسئول محترم امتحانان جناب آقای مهدوی از اداره محترم آموزش و پرورش تربت حیدریه جهت بازدید به آموزشگاه تشریف آوردند و از نحوه برگزاری کلاسها در دوران قرنطینه کووید 19 و تجهیزات در نظر گرفته شده بازدید و با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری جلسه ای در خصوص برنامه آتی برای سال تحصیلی 1399-1400 بازدید برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20