بازدید از آموزشگاه و برگزاری جلسه

در مورخ 28 تیر ماه 99 روز شنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام) به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی در خصوص ثبت نامی های جدید ، برنامه های سال آینده ، شرایط برگزاری کلاسهای سال آتی و دبیران سال آینده برنامه ریزی های لازم اخذ گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20