بازدید از آموزشگاه و برگزاری جلسه

در مورخ 24 شهریور ماه 1400 روز چهارشنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین( علیه السلام ) راس ساعت 11 به آموزشگاه تشریف آوردند و از محیط آموزشگاه بازدید به عمل آوردند و طی جلسه با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری در خصوص ارتقاء امکانات و موارد مورد نیاز و نحوه برگزاری شورای دبیران  و موارد مورد نیاز برای سخنرانی در جلسه شورای دبیران تصمیم گیری نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20