بازدید از آموزشگاه و برگزاری جلسه با دبیران و دانش آموزان عزیز

در مورخ3 مهر ماه 98 روز چهارشنبه راس ساعت 8 مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری در کلاس درس تک تک پایه ها و رشته ها حضور به عمل آوردند و طی آرزوی سال تحصیلی پر موفقیت برای این عزیزان برنامه آموزشی سال جدید را برای دانش آموزان عزیز شرح دادند.

و در انتهای امروز جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه آموزشی و فرهنگی امام حسین (علیه السلام) به آموزشگاه تشریف آوردند و بعد از برگزاری جلسه با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری از محیط و کلاسهای آموزشگاه جهت تهیه بهترین امکانات و آماده سازی بهترین محیط درسی برای دانش آموزان عزیز بازدید به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20