بازدید از آزمون گزینه دو صورت پذیرفت

در مورخ 20 اسفند ماه 1400 روز جمعه راس ساعت 8 در دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین ( علیه سلام ) آزمون حضوری گزینه دو ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار گردید. در این آزمون مسئول حوزه سرکار خانم مرادی معاون محترم مالی آموزشگاه بود و مسئول محترم گزینه دو جناب آقای سلیمانی از نحوه برگزاری آزمون بازدید به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20