بازدیدکارشناسان محترم اداره آموزش و پرورش

در روز دوشنبه مورخ 25 مهرماه 1401 کارشناسان محترم اداره آموزش و پرورش در مدرسه حضور یافته و در خصوص مسائل آموزشی و برنامه درسی دانش آموزان پایه دوازدهم مطالبی را ارائه نمودند .سرکار خانم افشاری مدیر محترم آموزشگاه نیز ایشان را همراهی نموده و توضیحات لازم در مورد برنامه درسی دانش آموزان را ارائه نمودند .این جلسه باحضور مدیر محترم آموزشگاه و همچنین معاون آموزشی در دفتر آموزشگاه برگزار گردید .در این دیدار از مدیر محترم آموزشگاه جهت رتبه های برتر کنکور سال تحصیلی گذشته تقدیر و تشکر به عمل آمد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20