اولین جلسه انجمن اولیاء برگزار گردید

در مورخ 29 مهر ماه 98 روز دوشنبه راس ساعت 16 با حضور اعضای انجمن و مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری,مشاور محترم سرکار خانم امامی فر و معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در دفتر آموزشگاه برگزار گردید هدف از تشکیل جلسه:
1-انتخاب هیئت رئیسه انجمن
2-بیان عملکرد سال گذشته آموزشگاه توسط مدیریت
و تصمیمات ذیل اخذ گردید
1-تشکیل کانال از طرف انجمن اولیاء و مربیان جهت اطلاع رسانی فعالیتها ی آموزشگاه به کلیه اولیاء
2-فعال کردن روزهای پنج شنبه با رویکرد جدید
در پایان اعضای انجمن از فعالیتهای آموزشگاه تشکر و قدر دانی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20