انجام پروژه ی فنجان کتاب در هفته کتاب

در مورخ 25 آبان ماه 98 روز یک شنبه دانش آموزان پر تلاش هیئت اخلاص به دفتر آموزشگاه آماده و پیشنهادات خود را جهت هفته کتاب با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری به مشورت گذاشتند و اقدامات اولیه جهت برگزاری هفته کتاب با بیلبورد یک فنجان کتاب انجام دادند.

سپس بیلبورد ی فنجان کتاب را در سالن آموزشگاه نصب نمودند تا دانش آموزان عزیز و همکاران محترم گزیده ای از کتاب و نام کتاب را در این بیلبورد با هم به مشارکت گذاشته تا بهترین کتاب را از دیدگاه خود به دیگران معرفی نمایند و سرکار خانم رضوی پور مسئول محترم بسیج دانش آموزی که جهت تقدیر از فعالان بسیجی در آموزشگاه حضور داشتند نیز در این طرح شرکت نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20