انجام آزمایشات گرمای نهان ذوب یخ و تعیین گرمای ویژه جسم فلزی

در مورخ2 اسفند ماه 97 روز پنجشنبه راس ساعت 10 سرکار خانم رحیم داد دبیر محترم فیزیک آموزشگاه دانش آموزان پایه دهم تجربی راه یافته به مسابقات آزمایشگاهی بین مدارس امام حسین(علیه السلام) را به آزمایشگاه بردند و آزمایش تعیین گرمای ویژه جسم فلزی را به این عزیزان توضیح دادند و از دانش آموزان خواستند تا آزمایش را انجام دهند و برکار آنها نظارت کردند

و سپس آزمایش تعیین گرمای نهان ذوب یخ را به این عزیزان توضیح دادند و از دانش آموزان خواستند تا آزمایش را انجام دهند و برکار آنها نظارت کردند و دانش آموزان عزیز همزمان سوالات خود را در این موضوعات از دبیر محترمشان پرسیدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 8.3/20